Ски и сноуборд училище за деца и възрастни


Ски училище цени, основен сезон [1 - 22 декември, 10 март - 17 април ]

Цените са за един човек в български лева
Вид урок Дни 1 2 3 4 5 6
Групово обучение 4 часа 85 155 215 265 305 340
2 часа 55 100 140 170 195 225
Малка група (цена за 2 човека) 4 часа 305 560 770 950 1120 1275
50 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 190 360 510 640 750 850
40 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
Индиви-
дуално
4 часа 240 460 670 870 1060 1240
2 часа 130 260 390 520 650 780

Ски училище цени, висок сезон [ 23 декември - 9 март ]

Цените са за един човек в български лева
Вид урок Дни 1 2 3 4 5 6
Групово обучение 4 часа 95 170 235 290 350 390
2 часа 60 110 155 190 210 230
Малка група (цена за 2 човека) 4 часа 335 620 850 1050 1235 1400
55 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 210 380 530 660 770 870
45 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
Индиви-
дуално
4 часа 280 560 810 1050 1230 1400
2 часа 140 280 420 560 700 840


Ски и сноуборд училище - обучение за всякакво ниво на владеене в малки групи или индивидулано!


Инструкторите ни са високо квалифицирани специалисти за обучение по ски и сноуборд техники от ниво “Начинаещ” до “Карвинг техника “и извънпистово каране - FREERIDE. Почти всички владеят Английски и Руски език.

Постигнете бърз напредък, като едновременно се забавлявате докато учите!

За клиентите на училището предлагаме безплатно каска.


Предлагаме следните нива на ски обучение


Резервирайте ски под наем с 10% отстъпка!